Grundejerforeningen HESSEL generalforsamling 31-05-2015

 

1. Velkomst ved formand Ove Rieks, til 34 fremmødte, heraf 20 grundejere

.

2. Ole Dahl valgt som dirigent.

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning.

Der har været 3 bestyrelsesmøder.

Vej og legeplads blev behandlet.

Ny vejmand antaget

Veje og legeplads ser fine ud, alle er enige om dette hæver områdets samlede herlighedsværdi

Formanden foreslog at man evt. satte sit telefonnummer på indvendig side af låget til sin postkasse, i tilfælde brand m/v.

 

4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab.

Regnskab omdelt.

Balance på : 105.973,73

Aktiver i Nordea : 123.930,29

Kassereren gav en beretning om sine problemer med Nets og Nem Id, i forbindelse med indbetaling af kontingent

 

5. Formanden gav beretning om økonomi vedrørende legepladsen, og i forlængelse heraf en kontingentnedsættelse fra 600,- til 400,-som blev godkendt

 

6. Indkomne forslag, til vedtægtsændring fra bestyrelsen, blev enstemmigt godkendt

 

7. Valgte medlemmer til bestyrelsen :

Lone Bach : 15 stemmer

Hans Peter Jensen : 13 stemmer

Ove Rieks : 13 stemmer

Suppleanter valgt :

Hanne Lindahl

Vagn Mølgaard Christensen

 

8. Genvalg af Eva Krabbe til revisor

 

9. Evt. : Debat om træ ved krydset Klydevej / Rørsangervej Debat om bedre kendskab til grundejerforeningens område

 

Mødet på Hvalpsund Færgekro afsluttet kl. 15.30 med kaffe, ost og rullepølsemadder