Fiskekuttere kommer til Hvalpsund for at blive moderne med krydserhæk

Hvalpsund Bådebyggeri har skabt sig et usædvanligt speciale: ombygning af ældre fiskekuttere.

På få måneder bliver de ikke til at kende igen. Hvad der før var et traditionelt fartøj af den gamle skole, bliver til en båd med moderne linjer. Krydserhækken gør hele forskellen.

Hækken er skibets bagparti. Visse typer af orlogsfartøjer har en stærk afrunding bagud. Denne byggemåde har givet navn til fiskerkutternes "krydserhæk"

Det er ikke for at se krigeriske ud, siger bådbygger Aksel Rasmussen, Hvalpsund, men erfaringerne har vist at denne byggeform giver et langt bedre udnyttelse af båden.

Den traditionelle type spidser af med roret. Den sidste meter af kutteren er uanvendelig til indenbords brug.

Krydserhækken giver det gamle skib nye muligheder. Agterstavnen svulmer ud over skruen og forøger skibets længde med et par meter - vel at mærke et par meter , der er effektive indenbords. Men lig så vigtigt er det, at skibet får bedre bæreevne, og at det bliver mere handigt at manøvrere.

Siden Hvalpsund Bådbyggeri er gået ind for denne special-operation af ældre fiskekuttere, er der ikke bygget træskibe i Hvalpsund. Aksel Rasmussen har fuldt op at gøre med at modernisere. Fiskefartøjer fra hele landet søger til Hvalpsund.

For nylig har kuttere fra Snaptun Skagen, Hals og Grenå været på ombyggerbeddingen.

"Irene" af Grenå, der netop har tilendebragt sin ombygning er det femte skibe i år der sejler fra Hvalpsund med nye linjer. De gamle var fra 1906

 

Artikel udlånt af Thorkild Rasmussen

 Skibsbygger Aksel Rasmussen sætter skrueakslen i Båden efter den er forsynet med sin nye krydserhæk.